DTE là token của sàn giao dịch phi tập trung DataDEX, nó được vận hành trên nền tảng công nghệ TRC21 với các tính năng ưu việt nhất hiện nay: độ trễ giao dịch cực nhanh với tốc độ xử lý trên blockchain từ 4 - 6 giây trong điều kiện bình thường Khả năng tự kiểm soát gas làm cho phí hoạt động của nó trên blockchain rất thấp và mang tính chủ động. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để đưa DTE và DEFI hướng tới một xã hội tài chính công bằng và minh bạch.
DTE sẽ được ứng dụng vào iChat và sử dụng cho toàn bộ hệ sinh thái của iChat bây giờ và mãi mãi.

Bổ sung : 2020/10/02