Bài viết được ghim
*** Câu nói của một người thân thương hay nói: " Cuộc sống mà".
*** Chính vì vậy có rất nhiều giông ba bão táp ập đến trong câu chuyện của chính mình.
*** NHƯNG đừng để những áp lực đó ảnh hưỡng đến " hoài bão, ước mơ " con đường mình đả chọn và bước đi
*** Câu nói của một người thân thương hay nói: " Cuộc sống mà". *** Chính vì vậy có rất nhiều giông ba bão táp ập đến trong câu chuyện của chính mình. *** NHƯNG đừng để những áp lực đó ảnh hưỡng đến " hoài bão, ước mơ " con đường mình đả chọn và bước đi
325
17 Bình luận 1 Chia sẻ
Gần đây
Xem thêm