Bước đầu tiên là để đăng nhập vào tài khoản của bạn, như thể hiện trong hình bên dưới, tìm thấy liên kết xúc tiến của bạn, sao chép và gửi cho bạn bè của bạn để đăng ký

Các quy tắc thưởng như sau

Nếu bạn không hiểu, bạn có thể tham khảo dịch vụ khách hàng trực tuyến hoặc thêm Zalo 565648355 hiểu